งานบริหารและธุรการ

เลื่อนเวลาสอบคัดเลือก.jpg
โปสเตอร์ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน.jpg

วิทยาลัย ประกาศเลื่อนเวลาสอบคัดเลือก       พนักงานมหาวิทยาลัย/ รับย้ายพนักงาน      มหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ  ครั้งที่  1/2563  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                 (วุฒิปริญญาตรี)

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

วิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย/ รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ   ครั้งที่  1/2563 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

โปสเตอร์รับสมัครพนักงาน.jpg

วิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/         รับย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ  ครั้งที่  1/2563 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

 

สอบถามรายละเอียด

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

โทร : 02-6133604-05

งานบริหารและธุรการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 02-5644429

เว็บไซต์ : www.psds.tu.ac.th

เฟสบุ๊ค : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์