หลักสูตรอบรม

CSR3.png

หลักสูตร 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป

เปิดอบรมแล้ว !!! หลักสูตร 2 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2563 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน