บริการวิชาการ

  • บริการวิชาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดอบรมระยะสั้น เกี่ยวกับ CSR 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีการจัดสัมนา/เสวนา ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ในด้านCSR, SE, การพัฒนาชุมชน/ชนบท, การจัดการอาสาสมัคร หรือในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้วย

โครงการ / กิจกรรม

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ ผู้นำโครงการนำร่องด้าน CSR, SE และการพัฒนาในด้านต่างๆ 

ศูนย์การเรียนรู้

เรามีศูนย์สำหรับเรียนรู้ และพัฒนา คุณภาพการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง 

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562