top of page

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ใบสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์

ใบสมัครงานตำแหน่ง งานสายสนับสนุน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

24 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 

24 มิ.ย. 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

bottom of page