มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดอบรม 2 หลักสูตร ในปี 2565

ขึ้้้้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับ Certificate

จากธรรมศาสตร์

PR CSR Update.png
ขยายเวลา CSR.png
2.png

ประเภท 2 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ      ต่อสังคม ระดับทั่วไป

 รุ่นที่ 1/2565

อบรมและทดสอบ : วันที่​ 20 - 22 เมษายน 2565

​รับสมัคร : วันที่ 14​ กุมภาพันธ์ -​ 11 มีนาคม​ 2565​

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ : 6,000 บาท /ท่าน

รุ่นที่ 2/2565

อบรมและทดสอบ : วันที่​ 24 - 26 สิงหาคม 2565

​รับสมัคร : วันที่ 1​ มิถุนายน -​ 22 กรกฎาคม​ 2565​

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ : 6,000 บาท /ท่าน

" ทั้ง 2 รุ่น อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM "

 

ประเภท 3 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ระดับอาวุโส

อบรม : วันที่​ 26 - 27 ตุลาคม 2565​

ประเมินผล (สอบสัมภาษณ์) : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ​- 23​ กันยายน​ 2565

ค่าสมัครอบรม​ : 15,000 บาท /ท่าน

สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ว.ป๋วยเปิด

หลักสูตรใหม่

คลิกที่นี่ เพื่อโทรสอบถามเจ้าหน้าที่

หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

รุ่นที่ 1/2565

อบรม : วันที่​ 17 - 18 มีนาคม 2565

​รับสมัคร : วันที่ 14​ กุมภาพันธ์ -​ 11 มีนาคม​ 2565​

ค่าสมัครอบรม : 9,000 บาท /ท่าน

รุ่นที่ 2/2565

อบรม : วันที่​ 21 - 22 กรกฎาคม 2565

​รับสมัคร : วันที่ 14​ กุมภาพันธ์ -​ 15 กรกฎาคม​ 2565​

ค่าสมัครอบรม : 9,000 บาท /ท่าน

" ทั้ง 2 รุ่น อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM "

โปสเตอร์อบรม รุ่น 2-65 SROI.png

หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม

สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

รุ่นที่ 1/2565

อบรม : วันที่​ 5 - 6 พฤษภาคม 2565

​รับสมัคร : วันที่ 1 -​ 30 เมษายน​ 2565​

ค่าสมัครอบรม : 1,000 บาท /ท่าน

รุ่นที่ 2/2565

อบรม : วันที่​ 18 - 19 ตุลาคม 2565

​รับสมัคร : วันที่ 1 เมษายน -​ 7 ตุลาคม​ 2565​

ค่าสมัครอบรม : 1,000 บาท /ท่าน

" ทั้ง 2 รุ่น อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM "

โปสเตอร์อบรม.png