มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดอบรม 3 หลักสูตร 

ขึ้้้้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ได้รับ Certificate

พร้อมวุฒิบัตร

จากธรรมศาสตร์

ขยายเวลา CSR.png

ประเภท 1 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

อบรมและทดสอบ วันที่​ 23- 25​ มิถุนายน​ 2564

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้​ -​ 30​ เมษายน​ 2564​ ​

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ​ คนละ​ 6,900​ บาท/ท่าน

ประเภท 2 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป

 อบรมและทดสอบ วันที่​ 25 - 27 สิงหาคม 2564

​รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้​ -​ 16 กรกฎาคม​ 2564​

ค่าสมัครอบรมและทดสอบ คนละ 6,900 บาท/ท่าน 

ประเภท 3 หลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับอาวุโส

อบรม วันที่​ 5 - 23 เมษายน 2564​ , วันสอบประเมินผล แจ้งให้ทราบภายหลัง 

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ​- 19​ มีนาคม​ 2564​

ค่าสมัครอบรม​ คนละ 15,000 บาท/ท่าน

ว.ป๋วยเปิด

หลักสูตรใหม่

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA)

และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

อบรม วันที่​ 29 - 30 กรกฎาคม 2564​

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ​- 16​ กรกฎาคม​ 2564​

ค่าสมัครอบรม ​คนละ 9,900 บาท/ท่าน