กิจการนักศึกษา

Student Affair 

ข่าวประกาศ

ประกาศทุนการศึกษา
      ทุนวิทยาลัย
          - ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2561
          - ใบสมัครทุน

​​       ทุนภายใน

​            -  ฟอร์มตารางรายชื่อและสรุปนักศึกษารับทุนการศึกษา สำหรับ จนท.คณะฯ

​           -  ทุนเรียงความ

​           -  ใบสมัคร ทุนซื้อตำราเรียน

​           -  ทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน

​           -  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย ทุนปาล พนมยงค์ พ.ศ.2553

​           -  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย กองทุนศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก พ.ศ.2553

      ทุนภายนอก

​           -  ประกาศรับสมัครทุน UNIQLO

​           -  รายชื่อทุนภายนอก

ประกาศเรื่องการผ่อนผันค่าเทอม 1/2561
      - แนวทางการผ่อนชำระค่าเทอม 1/2561 
      - ใบคำร้องผ่อนจ่าย 1/2561
      - ใบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
      - แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
      - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
      - แบบฟอร์มสรุปโครงการ
      - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562