กิจการนักศึกษา

Student Affair 

ข่าวประกาศ

"เพียงกระซิบบอก หรือ Just whisper" คือ ช่องทางรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและดูแลทุกข์สุขขั้นพื้นฐานของนักศึกษา

"Just whisper" เปรียบเสมือน Call center ที่คอยรับฟังการสะท้อนปัญหาและข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพื่อส่งต่อปัญหาและข้อร้องเรียนเหล่านั้นไปสู่ระบบการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขรวมไปจนถึงการหาแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างถูกต้องตรงจุด

นักศึกษาทุกคนสามารถสะท้อนปัญหาที่ประสบพบเจอทั้งในด้านสภาวะจิตใจ การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ฯลฯ ได้ ผ่านช่องทาง Just whisper นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBUnfA0TR7BgQiKt94neLuPw5kU473_l5n9fqRqCVd3MYgvg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3Z2KSlD-eEaSyKhwZTXAGRywmxPk-3YNe7LXT5mMy12RJm09VBEUqIs10

 

ฝ่ายการนักศึกษา
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ขอขอบคุณนักศึกษาสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ด้วย

ประกาศทุนการศึกษา
      ทุนวิทยาลัย
          - ประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2561
          - ใบสมัครทุน

​​       ทุนภายใน

​            -  ฟอร์มตารางรายชื่อและสรุปนักศึกษารับทุนการศึกษา สำหรับ จนท.คณะฯ

​           -  ทุนเรียงความ

​           -  ใบสมัคร ทุนซื้อตำราเรียน

​           -  ทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน

​           -  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย ทุนปาล พนมยงค์ พ.ศ.2553

​           -  ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย กองทุนศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก พ.ศ.2553

      ทุนภายนอก

​           -  ประกาศรับสมัครทุน UNIQLO

​           -  รายชื่อทุนภายนอก

ประกาศเรื่องการผ่อนผันค่าเทอม 1/2561
      - แนวทางการผ่อนชำระค่าเทอม 1/2561 
      - ใบคำร้องผ่อนจ่าย 1/2561
      - ใบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
      - แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
      - แบบฟอร์มเสนอโครงการ
      - แบบฟอร์มสรุปโครงการ
      - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562