top of page

การเรียนการสอนออนไลน์

การใช้งาน Google Classroom (สำหรับผู้สอน)

    ***เพื่อความชัดเจนของภาพคลิปวิดีโอ ต้องตั้งค่าหน้าจอให้มีความละเอียดที่ 720 P ขึ้นไป ตรง Settings หน้าจอวิดีโอ

1. การล็อกอินเข้าระบบ Google Classroom ผ่าน Gmail

2. การล็อกอินเข้าระบบ Google Classroom ผ่าน URL. เข้าเว็บไซต์โดยตรง

3. การสร้างห้องเรียน ใน Google Classroom

4. แนะนำภาพรวมห้องเรียน ใน Google Classroom

5. การเพิ่มผู้สอน วิทยากรพิเศษ            ผู้ช่วยสอน

6. การเพิ่มผู้เรียน โดยการส่งลิงก์

7. การจัดการห้องเรียนเบื้องต้น 

การใช้งาน Microsoft Teams (สำหรับผู้สอน)

การใช้งาน Zoom meeting (สำหรับผู้สอน)

1. การลงโปรแกรม Zoom meeting

2. การล็อกอินเข้าระบบ Zoom meeting

3. การใช้ Zoom meeting เบื้องต้น

4. การสร้างตาราง Zoom นัดหมายผู้เรียนผ่าน Google Classroom หน้าประกาศ

5. การสร้างตาราง Zoom นัดหมายผู้เรียนผ่าน Google Classroom ในห้องเรียน

6. การอนุมัติให้ผู้เรียนเข้าระบบได้เลย  โดยไม่ต้องผ่าน Waiting room 

7. การเปิดการตั้งค่าและการใช้งานการแบ่งกลุ่ม (Break out rooms)

bottom of page