บัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่ 36 รับโล่อาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2560

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับน.ส.พนิดา บุญเทพ (หนุ่ย) บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 36 ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ  

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562