รองคณบดีได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ AIT

คณบดีสำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้เชิญ นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไปบรรยายเรื่อง "ทิศทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และมหาวิทยาลัยที่ไม่พร้อมปรับตัวกำลังล่มสลาย ...AIT ควรปรับตัวอย่างไร " เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

บรรยายเรื่อง "ทิศทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ...ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และมหาวิทยาลัยที่ไม่พร้อมปรับตัวกำลังล่มสลาย ...AIT ควรปรับตัวอย่างไร "

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562