top of page

เตือนใจ ดีเทศน์ ศิษย์เก่า บอ. เข้าชิงรางวัลระดับโลก ''Nansen Refugee Award'' 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ คูณเตือนใจ ดีเทศน์ (ครูแดง) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 คนสุดท้าย จากเอเชีย เพื่อลุ้นรางวัลระดับโลก "Nansen Refugee Award " ของ UNHCR ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก้ผู้อุทิศตนแก่ผู้ลี้ภัย-คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ผู้พลัดถิ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์

41831313_727189824298067_371604680733622
bottom of page