วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมงาน

วันอาสาสมัครสากล

วันนี้ เวลา 08.00 น. อ.ดร.เกศกุล สระกวี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี หัวหน้างานฝ่ายการนักศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสากล ณ อาคารองค์การสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562