top of page

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมงาน

วันอาสาสมัครสากล

46925562_771100189907030_840372711810557
47273227_771109199906129_611641619698941

วันนี้ เวลา 08.00 น. อ.ดร.เกศกุล สระกวี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี หัวหน้างานฝ่ายการนักศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสากล ณ อาคารองค์การสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

bottom of page