top of page

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ออกบูธให้ความรู้และข้อมูลด้านการศึกษา

45621145_757999381217111_670712859137880
45517263_757995557884160_621071328200989

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัดบูธให้ความรู้และให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

bottom of page