วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ออกบูธให้ความรู้และข้อมูลด้านการศึกษา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมจัดบูธให้ความรู้และให้ข้อมูลทางด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียน ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562