วิทยาลัยฯร่วมประชุมศูนย์คุณธรรม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือศูนย์คุณธรรม กับ รศ.นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562