รองคณบดีให้คำปรึกษาด้าน CG&CSR

แก่เจ้าหน้าที่ ปตท.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม ให้คำปรึกษาด้าน CG & CSR แก่เจ้าหน้าที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Workshop ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562