รับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน

ในต่างประเทศ โครงการอาสาสสมัครเพื่อนไทย 

(Friends from Thailand: FFT)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends From Thailand – FFT.) จำนวน 19 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ -คลิก-

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562