top of page

มธ.ร่วมกฟผ.มอบรางวัล Move World Together

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คุณภัทรพงศ์ เทพา ผู้ช่วยผู้ว่าการอาวุโสสังกัดผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ และปิดค่าย move world together ค่าย 3 ปี 6 ณ ศูนย์ประชุมของ สวทช นอกนั้น ยังมีคุณยงยุทธ ศรีชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม คุณอนิรุจ หิรัญยะวะสิต วิทยากรระดับ 9 ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ รศ.ดร. อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาอัจฉริยภาพมนุษย์ และคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ในฐานะหัวหน้าโครงการ) ร่วมด้วย

45474965_622841251451987_649183990680807
bottom of page