top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนว.ป๋วย

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

25 มี.ค. 63 นายกรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.2563 โดยใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548

.

1.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

2.ปิดสถานที่เสี่ยง (ดำเนินการไปแล้วบางส่วน)

3.ปิดช่องทางเข้าประเทศ

4.เสนอข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัย คนป่วย เด็ก

5.ห้ามกักตุน-ขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล

6.ห้ามเสนอข่าวบิดเบือน


ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page