top of page

Puey Sustainability Review 2018

10 เรื่องเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ของปี 2018

โดย สุกิจ อุทินทุ รองคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      

20 ธันวาคม 2561

IMG_9380_edited.jpg

ปี 2018 เป็นปีของความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจถูกพัฒนาเข้ายุค 4.0 มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ ทำให้ผู้คนตกงานอย่างกระทันหันเป็นจำนวนมากในหลายธุรกิจ เมื่อคนรวยรวยขึ้นมาก และคนจนก็จนลงมากเช่นกัน ทำให้เกิดช่องว่างของความยากจนและปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ป่าที่ถูกรุกล้ำจากการขยายตัวธุรกิจ สัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม สถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ขยะล้นเมืองจากพฤติกรรมของพวกเราเอง ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติก ใช้ครั้งเดียวซึ่งกว่าจะย่อยสลายได้ก็คงจะใช้เวลาหลายร้อยปี ปัญหาสังคมหลากหลายทั้งความยากจนซ้ำซ้อน ความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม ปัญหาการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และ คนรุ่นใหม่ที่มีความแตกต่างด้านความคิดและพฤติกรรม

 

ดังนั้น วงการของคนทำงานเพื่อสังคมต้องทำงานกันอย่างหนัก ทั้งการขับเคลื่อนด้าน CSR & Sustainability เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจช่วยกันแก้ปัญหาและสร้างสมดุลย์ การขับเคลื่อนขบวน SE วิสาหกิจเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่ และการพัฒนาชุมชนที่ช่วยเหลือคนยากจนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยในปีนี้มีเรื่องราวเด่นๆมากมาย ที่เกิดขึ้น และเป็นกระแสใหญ่ๆ ได้แก่

1. จากวิกฤติ สู่โอกาส ... เมื่อน้องๆหมูป่าติดถ้ำ การร่วมกันค้นหา และช่วยชีวิต ด้วยพลังจิตอาสาของผู้คนจากทั่วโลก ด้วยภาวะผู้นำ การบริหารจัดการขบวนการอาสาสมัคร การนำนวัตกรรมต่างๆในงาน CSR มาบูรณาการในการช่วยเหลือ การสื่อสารและสื่อมวลชนที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการรับผิดชอบต่อสังคม ในที่สุดภาระกิจก็สำเร็จ ... together we can

2. กรณีเสือดำ ข่าวใหญ่ที่ท้าทายจริยธรรม และธรรมาภิบาล การแยกแยะเรื่องพฤติกรรมและความรับผิดชอบส่วนตัว กับความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารองค์กร และที่สำคัญเรื่องนี้สร้างกระแสอนุรักษ์ป่าไม้ และคุ้มครองสัตว์สงวน ทำให้เราเรียนรู้ปัญหามากมายทั้งเรื่องงบประมาณ ความขัดแย้งและผลประโยชน์ที่ถูกซ่อนไว้ในป่า

3. ตูน บอดี้แสลม วิ่งจากใต้สุด สู่เหนือสุด เพื่อระดมทุนให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ กิจกรรมนี้ปลุกกระแสสุขภาพของคนทั้งชาติ ทั้งร่วมวิ่ง ร่วมให้กำลังใจ และร่วมบริจาค ที่สำคัญเรื่องนี้เปิดประเด็นพฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้กับศาสนาเพื่อความสบายใจ กับการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเพื่อให้หมอมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมต่อการรักษาโรค อะไรสำคัญกว่ากัน

 

 

4. ปีนี้เป็นปีแห่งความท้าทาย เรื่อง ธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอรัปชั่น ที่มีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นเขย่าหลายวงการ อาทิ กรณี เงินทอนวัด กรณีนักศึกษาฝึกงานจับทุจริตเบี้ยคนจนของกระทรวง พม และอื่นๆอีกมากมาย และสุดท้ายปลายปี จบด้วยกรณี กรรมการสภา กรรมการองค์กรอิสระ และองค์กรสาธารณะ ควรต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินหรือไม่ และสังคมของเราใช้หลักคิดอะไรกันแน่

 

5. ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ที่นับวันจะเพิ่มความวิกฤติขึ้นเรื่อยๆ เมื่อภาคประชาชนเรียกร้องความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินอนาคตของพวกเขา การเคลื่อนไหวอย่างสันติเพื่อผลักดันประเด็นทางสังคม อาทิ การเดินเพื่อสังคม We Walk โดยเครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ การเคลื่อนไหวของเครือข่ายปัญหาที่ทำกินกับการจัดการที่ดิน เป็นต้น

 

 

6.อาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจัยสี่ และเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ที่มีผลกระทบกับผู้คนจำนวนมากทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยปีนี้ Puey Talk เลือกประเด็นอาหารปลอดภัยเป็น theme แห่งปี ที่ชวนผู้คน และเครือข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันคิด ช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นวาระสำคัญประจำปี

 

 

7. ขยะล้นเมือง ปีนี้การเพิ่มของขยะและการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพสร้างปัญหากับทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากเข้าสู่ขั้นวิกฤติในหลายพื้นที่ จนคนรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมารณรงค์ในหลายรูปแบบร้านค้าในมหาวิทยาลัยชั้นนำงดแจกถุงพลาสติก นักศึกษาใช้กระบอกน้ำของตัวเอง และใช้ลดราคาเวลาไปซื้อเครื่องดื่มได้ ทำให้ภาคธุรกิจค้าปลีกเริ่มหันมามอง และเริ่มวันแห่งการลดใช้ถุงพลาสติก และคงจะพัฒนาไปในวันอื่นๆในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมชั้นนำที่เคยงดใช้ขวดพลาสติกในห้องพักมาแล้วหลายปี ในปีนี้ก็เริ่มประกาศลดให้บริการหลอดพลาสติกอีกด้วย

 

 

8. กฏหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมคลอดแล้ว หลังจากรอกันมานาน หลายรัฐบาล ปีนี้กฏหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมคลอดแล้ว เปิดศักราชใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่หันมาก่อตั้งธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม มีวิสาหกิจเพื่อสังคมใหม่ๆที่หลากหลาย มีองค์กรสนับสนุนมากมายหลายรูปแบบทั้งความรู้ และแหล่งทุน ทำให้เราเห็นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสังคมที่สดใหม่และน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง

 

9. กระแสอาสาสมัครกำลังมาแรง โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ที่ยกระดับงานอาสาสมัครอย่างมีระบบ มีการลงทะเบียน มีการอบรม และเลือกงานตามความถนัดและสนใจ มีเครื่องแบบที่น่าภาคภูมิใจ มีการทำกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่าย เริ่มจากทำอะไรง่ายๆใกล้ๆตัว ในชุมชน และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในทันที

10. จัดอันดับให้เป็นที่ 1 ด้าน CSR & Sustainability ของเอเชีย เริ่มต้นปีด้วยข่าวดีที่ว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ด้าน CSR & Sustainability ของเอเชีย ด้วยการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจอย่างเป็นระบบ และมีบริษัทที่ทำการรายงานความยั่งยืนที่มีจำนวนมากที่สุดในเอเชีย มีกิจกรรมของเครือข่ายใหญ่ๆมากมายทั้งด้าน CG CSR SD และ SE และมีแนวโน้มที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้บริหารจากทั่วโลกเริ่มสนใจมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เมืองไทย โดยที่เรามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน ... และเมื่อมาถึงปลายปี 2018 งาน CSR ได้ถูกยกระดับความสำคัญขึ้นอีกขั้น โดยปีนี้เป็นปีแรกที่นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับงาน CSR และกำหนดให้รางวัล CSR เป็นหนึ่งใน Prime Minister Award เพื่อเชิดชูองค์กรที่ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

 

2018 ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท้าทาย

bottom of page