รองคณบดีได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน SE Hackraton

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา UNESCO ได้เชิญ นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้าร่วมงาน Social Enterprise Conference และร่วมเป็นกรรมการคัดสิน SE Hackatron

ณ UNESCO SE Conference

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562