หลักสูตรอบรม

หลักสูตร 2 บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ระดับทั่วไป

เปิดอบรมแล้ว !!! หลักสูตร 2 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2563 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการทำงาน

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562