top of page

มธ. ร่วม กฟผ. รณรงค์ลดสารพิษในแหล่งน้ำ

   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดย วิทยาลัย พัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์) จัดโครงการภูมิชุมชน และได้จัดเวทีรณรงค์เรื่อง ลดสารพิษในแหล่งน้ำต่างๆ (ผลจากใช้สารฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงสูงมาก) ที่บ้านห้วยยาง อ.เขาสวนกวาง จ ขอนแก่น โดยมีเครือข่ายผู้นำเกษตรกร จำนวน 250 คน จากจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับฟัง

   ทั้งนี้ได้มีการเจาะเลือด และฟังผลการเจาะเลือดผู้เข้าร่วมงาน 80% อยู่ในระดับเสี่ยง และไม่ปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก อดีตผู้ว่า กฟผ. (นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์) ทีมผู้บริหารจากส่วนต่างๆของ กฟผ. นายอำเภอเขาสวนกวาง สื่อมวลชน ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมงาน

42058750_729349320748784_155383023180500
bottom of page