วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมแสดงความยินดี

ครบรอบ 64 ปี คณะวารสารศาสตร์

อาจารย์ ดร.สานิตย์ หนูนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมบุคลากร ร่วมงานสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ครบรอบปีที่ 64 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.รังสิต

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562