วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลสวัสดิการชุมชน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.ดร.เกศกุล สระกวี และ อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้ารวมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลสวัสดิการชุมชน ระดับภาคกลาง และกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562