top of page

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลสวัสดิการชุมชน

46902090_771089083241474_595896583983412

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อ.ดร.สานิตย์ หนูนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อ.ดร.เกศกุล สระกวี และ อ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้ารวมเป็นกรรมการตัดสินรางวัลสวัสดิการชุมชน ระดับภาคกลาง และกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

bottom of page