รองคณบดีร่วมประชุมสภาการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ให้การต้อนรับ 

นายสุกิจ อุทินทุ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562