มหกรรมที่ดินคือชีวิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร จัดงาน “มหกรรมที่ดินคือชีวิต : ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย” ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 44 ปี “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” 

งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนนโยบาย กฎหมาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดิน ป่าไม้และผลกระทบที่เกิดขึ้น สรุปบทเรียนการต่อสู้ของภาคประชาชน และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาล หน่วยงาน และพรรคการเมือง ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ กล่าวเปิดงาน ผศ.ดร. ปริญญา เทวนฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ศูนย์รังสิต กล่าวต้อนรับ และปาฐกถานำโดย ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562