top of page

รับสมัครลูกจ้างโครงการปริญญาตรี

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครได้ที่

ประกาศรับสมัคร คลิก

ใบสมัคร คลิก

bottom of page