39906033_712181775798872_360218121566001

สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย

21 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวต้อนรับ สมาชิกเครือข่าย PURDNET เนปาล ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและชนบทในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2561 คณะผู้ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรชาวเนปาล สมาชิกเครือข่าย PURD Net เดินทางไปศึกษาดูงาน การผลิตพืช ผักปลอดสารพิษ ณ ชุมชนบ้านฝั่งคลอง อ.ดอนตูน จ.นครปฐม และศึกษาดูงานการผลิตพันธุ์ข้าวตามฤดูกาล ณ เทศบาลตำบลหาดทะนง อ.เมืองจ.อุทัยธานี

Follow

  • line
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 by psds. Proudly created with Wix.com

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562